ОДРЖАНА ИЗБОРНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

На седници је разматран Извештај о раду у протеклом периоду а главне активности су биле потписивање и примена колективних уговора у синдикалним организацијама и постизање ефикасније заштите права из рада и по основу рада, као и побољшање материјалног положаја запослених у овој делатности.

За председника за наредни мандатни период изабран је КАБИЋ ДРАГАН – ЈАТ Кетеринг а за секретара ЦВЕТКОВИЋ ПРЕДРАГ – Хотели „Славија“.

За председника Савеза самосталних синдиката Београда предложожен је Драган Тодоровић а за секретара Жељко Каралејић.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

222Констатовано је да су вођене многе активности како би се на што ефикаснији начин заштитила права и интереси запослених у овој делатности и она ће се наставити и у идућој години, а пре свега кроз Грански колективни уговор чије је доношење у процедури.

Градски одбор је изабрао Кабић Драгана – председника Синдикалне организације ЈАТ – Кетеринг за новог председника овог Одбора уместо досадашњег Чукурановић Добривоја који је отишао у пензију.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОС-А УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА БЕОГРАДА

    Седници је присуствовало и руководство Савеза самосталних синдиката Београда: Томислав Бановић - председник, Жељко Каралејић - секретар и Драган Тодоровић-потпредседник Већа ССС Београда, као и Драган Цветковић  - председник Самосталног синдиката Угоститељства и туризма Србије.

    Председник овог Градског одбора - Добривоје Чукурановић, истакао је да постоји бојазан да ће 2018. година бити неповољна за функционисање многих синдикалних организација у овој делатности, јер ће многе остати без чланства. Зато је апеловано да се не врши гашење синдикалних организација, већ да се уложи напор за њихово очување, а све у циљу заштите запослених.

    Поједини чланови Одбора изнели су стање и проблеме у својим синдикалним организацијама („Хотели Славија“, „Рекреатурс“ и слично).