ОДРЖАНА ЈЕ 20. СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

У уторак 26.09.2023. године, одржана је 20. седница Председништва Савеза самосталних синдиката Београда.

На седници се разговарало о социјално – економском положају запослених у Београду и минималној цени рада. Носиоци функција у Савезу самосталних синдиката Београда истакли су све тежи положај запослених, што је нарочито видљиво у државном сектору. Зараде запослених са средњом школом су једва изнад минималне цене рада.

Било је речи и о давању предлога за Оријентациони план рада Председништва и Већа Савеза самосталних синдиката Београда за 2024. годину, које треба доставити до следеће седнице.

Имајући у виду дешавања на пољу радних права, Председништво је заузело став да се кроз Оријентациони план рада за следећу годину предвиде активности које воде ка заштити и проширењу права из радног односа.

ПЛАТЕ

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПОВЕРЕНИЦОМ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

povereniciСа повереницом за заштиту равноправности Бранкицом Јанковић и помоћницама Мирјаном Кецман и Татјаном Пријић, одржан је састанак који је за тему имао проблем који предшколске установе Србије имају са спровођењем инклузије.

У изношењу ове проблематике, председница ССПВО Србије Босиљка Јовановић и председница ССРПВО Београда Весна Јањић, упознале су представнице Повереништва за заштиту равноправности са проблемом на чијем решавању се активно залажемо од 2019. године.

Кроз радну групу за предшколство, указали смо на проблем спровођења инклузије, јер услед формално - правних аспеката везаних за сагласност родитеља или законског заступника детета,

нисмо у могућности да спроводимо ИОП, уколико је за исти установљена потреба код детета.

У великом броју случајева одради се само први корак, приоритетни упис у предшколску установу, док долази до застоја приликом прибављања сагласности родитеља за формирање и спровођење ИОП-а.

На овај начин, деца су директно оштећена, јер се у предшколским установама не може спроводити ИОП без знања и сагласности родитеља / старатеља. Тиме се долази до ненадокнадивог губитка времена за дете, који се касније може тешко надокнадити. Самим тим, осим немогућности спровођења ИОП-а, није могуће доћи ни до законом прописаног смањења деце у групи, и те околности директно утичу на спровођење васпитно - образовног процеса.

Како и статистике говоре, знатно је већи број ИОП- а који се усвајају приликом поласка у први разред основне школе, него што их има у предшколским установама. Разлог свакако не лежи у томе да их високообразовани стручни кадар наших запослених није препознао на време, већ накарадан систем, који децу са потребом за додатном подршком једноставно "изгуби у систему".

У Повереништву за заштиту равноправности, добили смо уверавања да ћемо добити подршку да дођемо до решења по овом изузетно важном питању, јер је у директном интересу заштите права детета.

ПИТАЈ СИНДИКАТ

 

„ВИ ПИТАТЕ, СИНДИКАТ ОДГОВАРА“


Савез самосталних синдиката Београда, покренуо је у  сарадњи са днвним листом „Политика“ Пројекат „Ви питате, Синдикат одговара” –  то ће бити  нова  недељна рубрика која ће убудуће на страницама листа „Политика” бити објављивана сваког уторка, почев од 4. децембра. На мноштво најразличитијих питања из области радно-правне заштите и радног законодавства за читаоци „Политике”, одговараће експерти и дугодишњи правници са положеним правосудним испитом из Савеза самосталних синдиката Београда.

ОПШИРНИЈЕ

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ у Савезу самосталних синдиката Београда

СВАКЕ ПРВЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ, ДЕЧАНСКА 14/2, ОД 09,00 ДО 15,00 САТИ, ОТВОРЕНА СУ ВРАТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА АЛИ И ЗА ОНЕ КОЈИ ТО НИСУ

ЗАКАЗИВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН

О11/2021-930

СВИ ОНИ КОЈИ ИМАЈУ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ РАДНОГ   ОДНОСА,    ЗАПОШЉАВАЊА, РЕГУЛИСАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИОНИСАЊЕ, МОБИНГ И СЛИЧНО, МОГУ ДОЋИ У САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СА ВИШЕГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ СУ НА РАСПОЛАГАЊУ И БЕСПЛАТНО ЋЕ ПРУЖИТИ АДЕКВАТНУ СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАТИ САВЕТ

 

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.