У ОБРЕНОВЦУ ОДРЖАНА ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру пројекта Савеза самосталних синдиката Србије, „Психолошко оснаживање запослених“, 1. децембра 2021. године, у Обреновцу, одржана је психолошко едукативна радионица, на којој су учествовали представници синдиката предшколског васпитања и образовања Обреновца. Тема радионице била је: „Активно слушање“- (као једна од најважнијих вештина комуникације).

Присутне је поздравила и пожелела успешан рад, председница синдикалне организације ПУ „ Перка Вићентијевић“ Обреновац, иначе домаћин скупа, Татјана Миљојковић. Такође, радионици су присуствовали Драган Тодоровић, председник Савеза самосталног синдиката Београда и Весна Јањић, председница Градског одбора самосталниог синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, који су активно учествовали у раду. Радионицу је водила Мара Зимоњић, психолог – стручни сарадник у СССС.

Имајући у виду да је ово уводна радионица, поред теме „Активно слушање“, обрађена је и тема „Група као вид психолошког оснаживања чланова синдиката“.

Циљ радионице био је психолошко оснаживање и едуковање учесника, како би прво помогли себи а касније и свом чланству да се лакше изборе са проблемима у свом радном окружењу.

Учесници су, кроз групни рад, имали прилику да уоче на који начин им група може помоћи да ојачају себе.Уз помоћ психолошких техника и отворености у међусобној комуникацији, подстакнута је динамика у поставлјању питања, пружању подршке, али и размишлјању о ономе што је изречено.

Поред усвајања вештине активног слушања, која је неопходна у свакодневној комуникацији, ради успостављања продуктивног дијалога, учесници су кроз интерактиван рад разменили искуства, изнели проблеме са којима се сусрећу у синдикалном раду а који су изазвани неадекватном комуникацијијом. Полазећи од тога, да је једна од најважнијих вештина лјудске комуникације активно слушање, учесници су имали прилику да примене и виде како им ова вештина може помоћи при делегирању одговорности, мотивисању других, као и при доношењу промишљених одлука. Увидевши на личним примерима ефекат активног слушања, учесници су показали велику заинтересованост за употрбу ове технике у свом синдикалном раду. С обзиром на то да у свакој међулјудској интеракцији постоји реалан ризик од неуспеха или неразумевања који је често последица лоше комуникације а не лоших намера, велика пажња на радионици била је посвећена усвајању вештина које су од значаја за успоставлјање добрих међулјудских односа.

Током радионице родиле су се нове идеје и изражен заједнички ентузијазам за наредне сусрете.

СЕКЦИЈА МЛАДИХ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА АКЦИЈА ПОШУМЉАВАЊА НА АВАЛИ

Данас 27.11.2021. године, Секција младих Савеза самосталних синдиката Београда организовала је акцију пошумљавања на Авали. У изузетној радној атмосфери посађено је 500 садница храста китњака. С обзиром да је следећа година проглашена годином младих у Савезу самосталних синдиката Београда очекујемо да ће Секција младих имати још оваквих акција усмерених на очување животне средине.

"Учесници су изразили задовољство спроведеном акцијом којом смо дали свој допринос у очувању екологије, јер је пошумљавање тренутно најефикасније решење за климатске промене у свету. Очекујемо да ће и други актери у друштву следити наш пример и узети учешће у борби против климатских промена" - истичу у Секцији младих Савеза самосталних синдиката Београда.

ОДРЖАНА ЈЕ 11. СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

У четвртак 25.11.2021. године у Врњачкој Бањи одржана је једанаеста седница Председништва Савеза самосталних синдиката Београда. У доброј радној атмосфери Председништво је разматрало предлог  Оријентационог плана рада Већа и Председништва Савеза самосталних синдиката Београда за 2022. годину.

Донета је Одлука да 2022. година буде " Година младих у Савезу самосталних синдиката Београда".

Грдски одбори самосталних синдиката максимално ће се посветити ангажовању младих чланова синдиката и њиховом укључивању у рад Секције младих Савеза самосталних синдиката Београда. Кроз план развоја Секције младих у 2022. години организоваћемо разне активности усмерене на упознавање младих са радом синдиката.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

место: Авала ( код Митровићевог дома )
датум: субота, 27.11.2021. године, 10.00 - 13.00

 

С циљем подизања свести у друштву, а с обзиром да је пошумљавање вид оружја за одржавање такозваних плућа Земље, Секција младих Савеза самосталних синдиката Београда, организује акцију пошумљавања за чланове Секције младих, носиоце функција у Савезу самосталних синдиката Београда, као и чланове синдиката, у суботу 27.11.2021. године на Авали. Овом приликом посадићемо 500. садница.

Пројекти пошумљавања све више добијају на значају последњих година, како у нашој земљи тако и у иностранству и често се представљају као главни алат у борби против климатских промена

Шуме представљају један од најсложенијих екосистема на земљи и драгоцени природни ресурс од изузетног значаја за човека, али и за укупни биодиверзитет.

Њихово претерано коришћење довело је до константног смањивања површина под шумом и до деградације животне средине. Обнављање шумских екосистема и повећавање територије под шумом један је од основних предуслова за очување здраве животне средине и опстанак живота какав познајемо.

Драго нам јер што ћемо овом акцијом дати свој допринос у очувању екологије, а жеља нам је да подстакнемо и друге актере у друштву да следећи наш пример узму учешће у борби против климатских промена.

Позивамо вас да испратите овај догађај и дате свој допринос у очувању животне средине.

ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА У ПОСТУПКУ

У Савезу самосталних синдиката Београда одржан је семинар 19.11.2021. године, на тему „Вођење дисциплинског поступка са посебним освртом на улогу председника синдиката у поступку“, за чланове Градског одбора Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда. Полазници семинара су упознати са током дисциплинског поступка кроз конкретне примере. Након предавања дискутовали су о најважнијим питањима која се односе на дисциплинске поступке у вртићима.

Предавачи су били из Службе за правне, економске и опште послове Савеза самосталних синдиката Београда, Андрија Чича шеф Одељења за правне послове и Драгана Вајовић самостални стручни сарадник за послове радно-правне заштите.

ПИТАЈ СИНДИКАТ

 

„ВИ ПИТАТЕ, СИНДИКАТ ОДГОВАРА“


Савез самосталних синдиката Београда, покренуо је у  сарадњи са днвним листом „Политика“ Пројекат „Ви питате, Синдикат одговара” –  то ће бити  нова  недељна рубрика која ће убудуће на страницама листа „Политика” бити објављивана сваког уторка, почев од 4. децембра. На мноштво најразличитијих питања из области радно-правне заштите и радног законодавства за читаоци „Политике”, одговараће експерти и дугодишњи правници са положеним правосудним испитом из Савеза самосталних синдиката Београда.

ОПШИРНИЈЕ

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ у Савезу самосталних синдиката Београда

СВАКЕ ПРВЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ, ДЕЧАНСКА 14/2, ОД 09,00 ДО 15,00 САТИ, ОТВОРЕНА СУ ВРАТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА АЛИ И ЗА ОНЕ КОЈИ ТО НИСУ

ЗАКАЗИВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН О11/2021-930

СВИ ОНИ КОЈИ ИМАЈУ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ РАДНОГ   ОДНОСА,    ЗАПОШЉАВАЊА, РЕГУЛИСАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИОНИСАЊЕ, МОБИНГ И СЛИЧНО, МОГУ ДОЋИ У САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СА ВИШЕГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ СУ НА РАСПОЛАГАЊУ И БЕСПЛАТНО ЋЕ ПРУЖИТИ АДЕКВАТНУ СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАТИ САВЕТ

 

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.