СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

Самостални синдикат културе Београда одржао је 27. децембра 2022. године седницу Градског одбора на којој се говорило о активностима синдиката у 2022. години.

У јануару месецу ове године потписан је Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач град Београд који је донео низ добрих решења за запослене у установама културе Београда.

Појава текућих, појединачних проблема у појединим установама решавана је у сарадњи са у сарадњи са Градским одбором.

У раду седнице Одбора учествовао је председник Савеза самосталних синдиката Београда, Драган Тодоровић и председник самосталног синдиката културе Србије Драгана Ђорђевић. Саопштена је информација да ће буџет у 2023. години бити увећан и износиће 18%, као и да ће зараде бити увећане од јануара месеца 2023. године за 12,5%. 

 

РАДНО-СВЕЧАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА БЕОГРАДА

Дана 22.12.2022. године, одржана је радно-свечана седница Градског одбора Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Београда, у малој сали на другом спрату ССС Београда са почетком у 11 часова. 

Седници су присуствовали гланови Градског одбора СРГИГМ Београда: Миодраг Стешевић, Гордана Бјелица, Жељко Марковић, Зоран Ђорђевић, Јадранка Ивеља, Тома Гојковић. Поред чланова ГО СРГИГМ Београда, седници су присуствовали: Саша Торлаковић, председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије и Драган Тодоровић, председник Савеза самосталних синдиката Београда. Након учешћа свих присутних у дискусији, донете су следеће одлуке:

1. Верификовани су мандати новим члановима ГО СРГИГМ Београда, Јадранки Ивељи, председници Синдикалне организације "Термика-Београд" и Жељку Марковићу, председнику Председништва ЈСО "Енергопројект Холдинг" Београд;

2. Одлука о делегирању Жељка Марковића за члана Републичког одбора СРГИГМС;

3. Одлука о усвајању Извештаја о раду за 2022. годину;

4. Одлука о усвајању Плана рада за 2023. годину који обухвата следеће активности:

1. Активнији приступ новом учлањивању и формирању синдикалних организација које немају своју заступљеност при Савезу самосталних синдиката Београда; Учешће у преговорима за закључивање

2. Посебног колективног уговора и стварање услова за проширено дејство;

3. Заштита права радника који због реструктурирања, ликвидације и стечаја остају без посла;

4. Обилазак свих синдикалних организација, чланица Градског одбора СРГИГМ Београда, стварање услова за синдикално деловање и омасовљавање чланства у свим синдикалним организацијама, чланицама ГО СРГИГМ Београда;

5. Повећање броја жена и младих у органима синдикалних организација са територије Београда;

6. Борба за плату која омогућава достојанствен живот;

7. Борба за заштиту од дискриминације на радном месту;

8. Унапређење колективног преговарања код послодавца;

9. Активности на обнови српске грађевинске оперативе. 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Одржана је последња седница Социјално-економског савета града Београда у овој години. На седници се између осталог разговарало о Иницијативи за скраћење радног времена у циљу уштеде енергената коју је Савез самосталних синдиката Београда упутио градоначелнику града Београда и председнику Владе Републике Србије.

На дневном реду је био је и Предлог буџета града Београдa за 2023.годину који су представиле Катарина Чубрић секретар Секретеријат за финансије и Виолета Нићифоровић секретар Секретеријата за јавне приходе.

ПИТАЈ СИНДИКАТ

 

„ВИ ПИТАТЕ, СИНДИКАТ ОДГОВАРА“


Савез самосталних синдиката Београда, покренуо је у  сарадњи са днвним листом „Политика“ Пројекат „Ви питате, Синдикат одговара” –  то ће бити  нова  недељна рубрика која ће убудуће на страницама листа „Политика” бити објављивана сваког уторка, почев од 4. децембра. На мноштво најразличитијих питања из области радно-правне заштите и радног законодавства за читаоци „Политике”, одговараће експерти и дугодишњи правници са положеним правосудним испитом из Савеза самосталних синдиката Београда.

ОПШИРНИЈЕ

„ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ у Савезу самосталних синдиката Београда

СВАКЕ ПРВЕ СРЕДЕ У МЕСЕЦУ, ДЕЧАНСКА 14/2, ОД 09,00 ДО 15,00 САТИ, ОТВОРЕНА СУ ВРАТА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА АЛИ И ЗА ОНЕ КОЈИ ТО НИСУ

ЗАКАЗИВАЊЕ НА ТЕЛЕФОН О11/2021-930

СВИ ОНИ КОЈИ ИМАЈУ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМЕ У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ РАДНОГ   ОДНОСА,    ЗАПОШЉАВАЊА, РЕГУЛИСАЊА ПРАВА НА ПЕНЗИОНИСАЊЕ, МОБИНГ И СЛИЧНО, МОГУ ДОЋИ У САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИЦИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СА ВИШЕГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ СУ НА РАСПОЛАГАЊУ И БЕСПЛАТНО ЋЕ ПРУЖИТИ АДЕКВАТНУ СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАТИ САВЕТ

 

КАКО ДА СЕ УЧЛАНИТЕ?

Ако желите да формирате Синдикалну организацију у вашем предузећу или установи, потребно је да се попуне појединачне приступнице Самосталног синдиката  и да се на заједничком састанку донесе одлука о формирању Синдикалне организације, изабере председник и чланови органа Синдикалне организације.

 

Запослени који желе да буду чланови Самосталног синдиката, а немају могућност синдикалног организовања у средини у којој раде, могу се учланити појединачно и остварити своја права у Савезу самосталних синдиката Београда.

 

Сву потребну помоћ око формирања и регистровања Синдикалне организације пружа Самостални синдикат којем по грани или делатности припада предузеће или установа.