ОДРЖАНА ЈЕ РАДНО СВЕЧАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ, ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА БЕОГРАДА

Дана 26.12.2023. године у 11,00 часова одржана је Радно свечана седница Градског одбора синдиката енергетике, хемије и неметала Београда.

Председник Драган Лукић и потпредседник ГОС-а Срђан Ћаћић упознали су присутне чланове о активностима које су вођене у овој години. Чланови Градског одбора разговарали су и о активностима које се планирају у наредној години.

ОДРЖАНА ИЗБОРНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ, ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА

На Изборној седници за председника овог Градског одбора за мандатни период 2019 – 2024. година изабран је ЛУКИЋ ДРАГАН – „Прва искра – наменска „ а за потпредседника ЋАЋИЋ СРЂАН – „Јавно осветљење“.

За ново руководство Савеза самосталних синдиката Београда предложени су Драган Тодоровић за председника и Жељко Каралејић за секретара.

Сумирани су постигнути резултати и у наредном периоду водиће се активности на успостављању проширеног дејства Колективног уговора, боље услове рада, као и за омасовљење чланства у овој делатности.