У ОБРЕНОВЦУ ОДРЖАНА ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА ПСИХОЛОШКО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру пројекта Савеза самосталних синдиката Србије, „Психолошко оснаживање запослених“, 1. децембра 2021. године, у Обреновцу, одржана је психолошко едукативна радионица, на којој су учествовали представници синдиката предшколског васпитања и образовања Обреновца. Тема радионице била је: „Активно слушање“- (као једна од најважнијих вештина комуникације).

Присутне је поздравила и пожелела успешан рад, председница синдикалне организације ПУ „ Перка Вићентијевић“ Обреновац, иначе домаћин скупа, Татјана Миљојковић. Такође, радионици су присуствовали Драган Тодоровић, председник Савеза самосталног синдиката Београда и Весна Јањић, председница Градског одбора самосталниог синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, који су активно учествовали у раду. Радионицу је водила Мара Зимоњић, психолог – стручни сарадник у СССС.

Имајући у виду да је ово уводна радионица, поред теме „Активно слушање“, обрађена је и тема „Група као вид психолошког оснаживања чланова синдиката“.

Циљ радионице био је психолошко оснаживање и едуковање учесника, како би прво помогли себи а касније и свом чланству да се лакше изборе са проблемима у свом радном окружењу.

Учесници су, кроз групни рад, имали прилику да уоче на који начин им група може помоћи да ојачају себе.Уз помоћ психолошких техника и отворености у међусобној комуникацији, подстакнута је динамика у поставлјању питања, пружању подршке, али и размишлјању о ономе што је изречено.

Поред усвајања вештине активног слушања, која је неопходна у свакодневној комуникацији, ради успостављања продуктивног дијалога, учесници су кроз интерактиван рад разменили искуства, изнели проблеме са којима се сусрећу у синдикалном раду а који су изазвани неадекватном комуникацијијом. Полазећи од тога, да је једна од најважнијих вештина лјудске комуникације активно слушање, учесници су имали прилику да примене и виде како им ова вештина може помоћи при делегирању одговорности, мотивисању других, као и при доношењу промишљених одлука. Увидевши на личним примерима ефекат активног слушања, учесници су показали велику заинтересованост за употрбу ове технике у свом синдикалном раду. С обзиром на то да у свакој међулјудској интеракцији постоји реалан ризик од неуспеха или неразумевања који је често последица лоше комуникације а не лоших намера, велика пажња на радионици била је посвећена усвајању вештина које су од значаја за успоставлјање добрих међулјудских односа.

Током радионице родиле су се нове идеје и изражен заједнички ентузијазам за наредне сусрете.

ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА У ПОСТУПКУ

У Савезу самосталних синдиката Београда одржан је семинар 19.11.2021. године, на тему „Вођење дисциплинског поступка са посебним освртом на улогу председника синдиката у поступку“, за чланове Градског одбора Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда. Полазници семинара су упознати са током дисциплинског поступка кроз конкретне примере. Након предавања дискутовали су о најважнијим питањима која се односе на дисциплинске поступке у вртићима.

Предавачи су били из Службе за правне, економске и опште послове Савеза самосталних синдиката Београда, Андрија Чича шеф Одељења за правне послове и Драгана Вајовић самостални стручни сарадник за послове радно-правне заштите.

ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

На седници одржаној 15.03.2021. године, усвојен је Извештај о раду ГОСС радника предшколског васпитања и образоваља Београда, као и план рада за 2021. годину, који остаје отворен за све предлоге, захтеве и потребе чланства, као и питања која ће бити наметнута актуелним дешавањима.

Дата је информација о раду Фонда за метеријалну и солидарну помоћ Савеза самосталних синдиката Београда. На седници је разматран и Извештај са састанка одржаног 09.03.2021. године у секретаријату за образовање и дечију заштиту града Београда.

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС-А РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Градски одбор Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, одржао је седницу 26.01.2021. године. На седници су разматрани предлози Радне групе ССРПВО за измену коефицијената Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Присутни су упознати са покренутом Иницијативом за признавање коефицијената васпитачима који су се дошколовали у складу са претходним усменим договором са руководством предшколских установа и Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, а новостечене дипломе им нису признате као основ за повећање коефицијента.

Дата је информација у вези исплате солидарних помоћи у предшколским установама Београда.

Чланови Одбора су дали извештај о примени епидемиолошких мера у предшколским установама у Београду.

Одбор је информисан у вези са добровољним вакцинисањем запослених у предшколским установама у Београду.

 

ЗАБРИЊАВАЈУЋЕ СТАЊЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА БЕОГРАДА

Овим путем обавештавамо јавност да Самостални синдикат радника предшколског васпитања и образовања Београда жели да укаже Оснивачу, градоначелнику и секретару Секретаријата за образовање и дечју заштиту, да је све теже спровести прописане мере за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД 19 у београдским вртићима.

Забринути смо:

- Зато што број деце у васпитним групама не дозвољава спровођење мера!
- Зато што је број запослених знатно умањен због боловања, и онемогућава спровођење мера!
- Зато што је обим посла увећан запосленима који раде!
- Зато што нема довољно средстава за заштиту и хигијену!
- Забринути смо за запослене јер су исцрпљени, изнемогли, под стресом и у страху шта доноси сутра!
- Зато што Радна група, која је у договору са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту, формирана 02.9.2020. године, са циљем праћења примене мера у београдским вртићима, није имала ни један састанак!

 

Наши представници ће у петак, 06.11.2020. године имати прилику да се после два месеца сусретну са секретаром Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Славком Гаком. Желимо да верујемо да ћемо том приликом започети са решавањем питања која нас брину, као и осталих питања која утичу на услове рада и социјални статус нашег чланства.

Подсећамо да је предшколско васпитање и образовање од посебног значаја за функционисање целокупног друштвеног система и привреде уопште.

То смо и показали 11.5.2020.године, када смо међу првима отворили врата деци и родитељима.

Председница,
Весна Јањић

ОДРЖАНА ДВОДНЕВНА ONLINE КОНФЕРЕНЦИЈА „СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАНОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА“

(28. и 29. маја 2020.године)

Синдикат образовања медија и културе Хрватске (СОМК), у склопу Пројекта „Унапређење квалитета социјалног дијалога кроз развој и јачање административних и стручних капацитета“ које финансира ЕУ из Европског социјалног фонда, организовала је дводневну online Конференцију уз помоћ апликације ZOOM путем два online панела, на тему „Стање и перспективе раног и предшколског васпитања и образовања“.

Првог дана Конференције била је тема „Стање и синдикално деловање у РПОО – перспективе из регије“.

Презентације су изложиле:
-Божица Жилић, председница СОМК-а,
-Босиљка Јовановић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије,
-Ана Јанкопич, генерална секретарка Савеза самосталних синдиката Словеније.

Другог дана Конференције била је тема „Унапређење услова рада на националном међународном нивоу, где су презентације изложили:
-Luca Scarpello, представник Европске федерације јавног сектора (ЕПСУ),
-Viktoria Szucs, председница Демократског синдиката радника у јаслицама (Мађарска),
-Kristin Ideler, главни секретар Синдиката ver. Di (Hessen, Немачка)

Учесници ове дводневне Конференције дали су преглед стања у сектору раног и предшколског васпитања и образовања, везано за услове рада и социјално-материјални положај запослених и представили деловање и активности својих синдиката. Такође, указали су и на проблеме узроковане епидемијом Корона вируса са којима су се сусрели запослени у вртићима.

По завршетку уводних излагања организована је дискусија у коју су се укључиле и Босиљка Јовановић, председница и Слободанка Нинић, секретар Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије као и Весна Јањић, председница Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, које су изнеле одређене специфичности и проблеме у синдикалном деловању, на заштити права запослених у предшколским установама Србије и Београда.

 

СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛАЦА ТРАЖИ ДА ДИРЕКТОРИ ОРГАНИЗУЈУ РАД

predskolciГрадски одбор самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда упозорио је данас да су директори предшколских установа, супротно инструкцији Министарства просвете и мерама које за цилј имају спречавања ризика од заразе и њеног ширења, позвали све запослене да се врате на рад почев од 11.05.2020. године.

Упркос препоруци да се објекти отварају постепено ради пријема једног броја деце, враћањем на рад свих запослених у предшколским установама јавио се проблем у виду немогућности да се у потпуности примене све мере превенције, уз постојање ризика по посебно угрожене запослене.

Према информацима из самих предшколкских установа, од укупног броја пријавлјене деце (30% деце), у предшколске установе је кренуо знатно мањи пријавлјених, односно 5-15% деце.
Имајући у виду да је у предшколске установе кренуло мањи број деце од пријавлјених, те чињеницу да није целисходно да сви запослени одмах дођу на посао где нема деце са којима би могли да раде, као и Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19, Синдикат сматра да је потребно да се директорима предшколских установа омогући да организују рад на начин да се у потпуности примене све строге мере превенције од заразе и заштите посебно угрожених лица и то хроничних болесника, запослених старијих од 60 година, као и запослених родителја са децом до 12 година.

То подразумева постепено и пажлјиво отварање објеката предшколских установа, позивање на посао минимума запослених према броју деце која су кренула у вртиће, уз поштовања свих мера и препорука ради спречавања заразе и њеног ширења, адекватну заштиту запослених, посебно угрожених којима се мора омогућити наставак рада од куће или евентуално коришћење годишњих одмора.

Позивом да сви запослени дођу на посао, уклјучујући и посебно угрожене, доводи се у питање препорука о социјалном дистанцирању, а запослени који проводе више сати у предшколским установама у које иде мали број деце могу утицати само на повећање ризика од заразе и њеног ширења, а у погледу посебно угрожених запослених и до тежих ризика и последица.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС-А РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Градски одбор Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда, одржао је седницу 14.5.2020. године. Том приликом присутни представници предшколских установа Београда поднели су Извештај поводом инструкција у вези са поступањем установа при отварању објеката за пријем уписане деце у време трајања епидемије КОВИДА 19.

ОДРЖАНА ПРВА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ГОСС-А РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

Након избора новог руководства на Конститутивној седници Градског одбора Самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања Београда (15.01.2020.г.), где је за председника изабрана ВЕСНА ЈАЊИЋ, ПУ „Стари град“, а за секретара ИВАНКА БУГАРИН, ПУ „Савски венац“, одржана је Прва седница Градског одбора.

Поред чланова Градског одбора присуствовали су сви председници Синдикалних организација из ПУ Београда.

На дневном реду биле су информације са састанка Секретаријата за образовање и дечју заштиту и спровођење иницијативе о запошљавању, које је покренула Влада РС.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА

DSC01350    Разматране су активности и овог Одбора и Преговарачке групе за израду новог Посебног колективног уговора за предшколске установе Београда. Предложена решења и измене представљају побољшање услова рада и социјално – материјалног положаја запослених у овој делатности у Београду.

    Такође, ради се на обезбеђењу средстава у износу од 9.600 динара за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених.

ОДРЖАН САСТАНАК ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА БЕОГРАДА


    Због непризнавања VII степена стручне спреме једном броју васпитача, у Савезу самосталних синдиката Београда, одржан је састанак на којем су поред чланова Градског одбора и представника васпитача са VII степеном школске спреме из ПУ Београда присуствовали, потпредседник ВССС Београда Драган Тодоровић и председник РОС-а предшколског вапитања и образовања Љиљана Киковић.
    Закључено је  да руководство ГОСС-а настави преговоре са надлежним Секретаријатом, а РОСС са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, како би се нашло решење да се овај проблем превазиђе.
    Формирана је и Радна група која ће ићи на преговоре у Секретаријат.
    Такође, је скренута пажња да се убудуће остварује боља комуникација између чланова и председника Синдикалне организације, јер је то прва спона у решавању проблема.