ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГОСС ТРГОВИНЕ БЕОГРАДА

Градски одбор самосталног синдиката трговине Београда одржао је Изборну седницу на којој су за наредни мандатни период изабрани:

За председницу ЈАНКОВИЋ ВИДА

За секретара ИЛИЈЕВ БОШКО

Разматрајући Извештај о раду за претходни период, подржане су активности и настојања за што ефикаснију заштиту права и интереса запослених у овој делатности. Посебно је фокусирано на колективно преговарање, радно правну заштиту и омасовљење чланства. Градски одбор ће се и у наредном периоду ангажовати на закључивању нових колективних уговора и побољшању постојећих у синдикалним организацијама, побољшању услова рада у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и уопште побољшање социјално материјалног положаја кроз повећање зарада у овој делатности.

Посебно је подржана иницијатива која је покренута пре три године од стране СС трговине Србије и ССС Србије за забрану рада недељом и државним празницима у делатности трговине, која је сада актуелизована и чији је циљ да се ово питање стави у законске оквире.