РАДНИЦИ ПРЕДУЗЕЋА "АЕРОДРОМ КЕТЕРИНГ" ВРАЋЕНИ НА ПОСАО

ersrbijaСавез самосталних синдиката Београда поднео је тужбе против компаније Аеродром Кетеринг д.о.о. Сурчин и захтеве Инспекцији рада за град Београд за враћање на рад радника компаније који су 17.03.2023. године проглашени технолошким вишком, а на чија радна места су само дан касније запошљени радници из Индије.

Инспекција је поступајући по захтевима донела решења којим су радници враћени на своја радна места до окончања спора који је покренут против компаније. Сви радници који су поднели захтев инспекцији рада добили су позитиван одговор, међутим део радника је без обзира на решење одлучио да се не врати на рад код послодавца.

Подсећања ради, представници Савеза самосталних синдиката Београда и синдиката ,,Јат кетеринг“, пре месец дана одржали су састанак са ресорним министром Николом Селаковићем на ком састанку су изнели све проблеме и незаконита поступања компаније Аеродром кетеринг.

До сада су против компаније поднете бројне пријаве инспекцији рада и пореској инспекцији, због неоверених здравствених књижица радника, неуплаћивања пореза и доприноса за ПИО, као и због притисака и дискриминације синдикалних представника и радника који су учествовали у штрајку.

У наставку наше борбе, Савез самосталних синдиката Београда и синдикат ,,Јат кетеринг“ активно ће се залагати за раскид уговора закљученог између AIR SERBIA CATERING DOO BEOGRAD и AERODROM KETERING DOO SURČIN.