ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ АНИ БРНАБИЋ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА
СИНДИКАТ РАДНИКА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА
Број –  698  
Београд, 8.11.2017. године

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИЦИ ВЛАДЕ  АНИ БРНАБИЋ

Поштована председнице Владе Републике Србије,
обавештавам Вас да је дана 6.11.2017. године одржан састанак представника Синдиката поштанских радника Србије са министром трговине, туризма и телекомуникација у Влади Републике Србије Г-дином Расимом Љајићем на коме је тражено од министра, да захтеве Самосталног синдиката изнесе на првој седници Владе Републике Србије и то:
1.Повећање зарада запосленима
2.Исплата зараде из добити
3.Забрана запошљавања новозапослених лица на систематизована радна места са решењима о привремено-повременим пословима
4.Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најмање након две године
5.Оптималан број извршилаца на технолошким местима
6.Успостављање социјалног дијалога
7. Избор директора предузећа на основу већ спроведеног конкурса

Такође је министру трговине, туризма и телекомуникација пренето да се додају нови захтеви Самосталног синдиката поштанских радника и то:
1.    Резрешење Г-ђе Мире Петровић, са функције директора предузећа
2.    Резрешење председника и чланова Надзорног одбора
3.    Зауставити претње и притиске упућене запосленима који протестују испред Главних поштанских центара у Београду и Новом Саду.

Министар је обећао, да иако проблем не спада у његов ресор и надлежност, да ће све ово са чиме се упознао у разговору са представницима Самосталног синдиката поштанских радника Србије,  изнети на првој заказаној седници Владе Републике Србије.
До тада, мирна окупљања запослених у ,,Пошти Србије”, на којима се исказује незадовољство запослених, су настављена и даље сваког дана испред Регионалног поштанског логистичком центра у Београду са почетком у 19 часова и 30 минута.

Овим дописом Вас такође обавештавам да је Самостални синдикат поштанских радника Србије донео Одлуку да дана 21.11.2017. године ступа у штрајк, поштујући у целости одредбе Закона о штрајку /Сл.лист СРЈ бр. 29/96 и Сл.гласник РС бр. 101/2005-др.закон и 103/2012-одлука УС/.

Позивам Вас, испред чланова Самосталног синдиката саобраћаја и веза Београда, да се укључите у решавање насталог проблема на начин да одмах по пријему овог дописа предузмете мере и активности из Ваше надлежности и надлежности Владе Републике Србије, прецизиране чланом 123. Устава Републике Србије и омогућите нормалан рад достојан људског бића свих запослених у ЈП Пошти Србије, имајући у виду одредбу члана 60. Устава Републике Србије, као и испуњење свих оправданих захтева Самосталног синдиката поштанских радника Србије.  

Синдикат радника саобраћаја и веза Београда подржава у потпуности оправдане захтеве поштанских радника, и пружа им апсолутну подршку да истрају у својој праведној борби за своја основна права по основу рада, која су им гарантована Уставом Републике Србије, Међународним конвенцијама, као и законима Републике Србије.

С поштовањем,

С Е К Р Е Т А Р
СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА    И ВЕЗА БЕОГРАДА
Милан Кука, дипл.правник