НЕМА ПОВЛАЧЕЊА НЕМА ПРЕДАЈЕ

Колико је бахато пословодство „Поште Србије“ на челу са госпођом Петровић говори и чињеница да су данас претњама, уценама, застрашивањима оспорили запосленима једно од основних радничких права-право на законит штрајк. Иста та госпођа Петровић претходно је суспендовала четрдесетседморо запослених укључујући председника и чланове Штрајкачког одбора. Запослени су суспендовани само због тога што су се „дрзнули“, да у своје слободно време, на јавној површини испред Главних поштанских центара у Београду и Новом Саду искажу своје незадовољство материјалним положајем и стањем у Пошти.
Поред претњи и застрашивања данас је педесетак најхрабријих и најодважнијих запослених узело учешће у штрајку. Ти храбри људи пример су и нада за све обесправљене и потлачене. Управо су они та варница која ће запалити пламен. Од штрајка нећемо одустати нити из њега изаћи док се не испуне наши захтеви:

1.    Повлачење Одлуке о суспензији наших колега без икаквих материјалних и дисциплинских последица по њих.
2.    Хитно разрешење госпође Петровић са челне функције Предузећа којој је мандат одавно истекао.
3.    Повећење зараде за износ реалног пада у последње три године.
4.    Одговорност представника пословодства због суспензија, притисака, претњи запосленима и синдикалним активистима.
5.    Разрешење председника и чланова Надзорног одбора због неиспуњавања обавеза из своје надлежности.  
6.    Лица која раде на систематизованим радним местима са решењима о привремено-повременим пословима превести у радни статус запослених на одређено време.
7.    Превођење запослених на одређено време у статус запослених на неодређено време најкасније након две године како то и Закон о раду налаже.
8.    Обезбедити оптималан број извршилаца на технолошким радним местима.
9.    Успостављање социјалног дијалога, поштовање закона и начела једнакости.
10.    Раскид уговора са пензионерима који раде на челним местима у Предузећу.

Паралелно са штрајком интезивираћемо наше активности. Од среде 22. новембра, са почетком у 17:00 часова, крећемо са протестним шетњама од Таковске 2 преко Бранковог моста до Ушћа и назад.
Позивамо све запослене, њихове породице, грађане, синдикате, организације блиске свету рада и правди а нарочито незапослене инжињере саобраћаја и студенте Саобраћајног факултета да се придруже. Док су они преко потребни Пошти госпођа Петровић запошљава необразоване пензионере уместо њих.
Пошта је власништво свих грађана Србије а не једне партије.

    Штрајкачки одбор
Зоран Павловић
Председник, ср