СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

Самостални синдикат културе Београда одржао је 27. децембра 2022. године седницу Градског одбора на којој се говорило о активностима синдиката у 2022. години.

У јануару месецу ове године потписан је Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач град Београд који је донео низ добрих решења за запослене у установама културе Београда.

Појава текућих, појединачних проблема у појединим установама решавана је у сарадњи са у сарадњи са Градским одбором.

У раду седнице Одбора учествовао је председник Савеза самосталних синдиката Београда, Драган Тодоровић и председник самосталног синдиката културе Србије Драгана Ђорђевић. Саопштена је информација да ће буџет у 2023. години бити увећан и износиће 18%, као и да ће зараде бити увећане од јануара месеца 2023. године за 12,5%.