ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

На седници је разматрана ситуација око Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд, а који истиче 29. јануара 2019.године. Дати су предлози за измену појединих чланова КУ. Почетак преговора очекује се у току ове недеље.

Предмет расправе били су и платни разреди, чија се примена пролонгира за 01.01.2020.године.

Такође, је дата информација да ће повећање зарада за запослене у  култури у наредној години износити 7%.