РАДНО-СВЕЧАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА БЕОГРАДА

Дана 22.12.2022. године, одржана је радно-свечана седница Градског одбора Синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Београда, у малој сали на другом спрату ССС Београда са почетком у 11 часова. 

Седници су присуствовали гланови Градског одбора СРГИГМ Београда: Миодраг Стешевић, Гордана Бјелица, Жељко Марковић, Зоран Ђорђевић, Јадранка Ивеља, Тома Гојковић. Поред чланова ГО СРГИГМ Београда, седници су присуствовали: Саша Торлаковић, председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије и Драган Тодоровић, председник Савеза самосталних синдиката Београда. Након учешћа свих присутних у дискусији, донете су следеће одлуке:

1. Верификовани су мандати новим члановима ГО СРГИГМ Београда, Јадранки Ивељи, председници Синдикалне организације "Термика-Београд" и Жељку Марковићу, председнику Председништва ЈСО "Енергопројект Холдинг" Београд;

2. Одлука о делегирању Жељка Марковића за члана Републичког одбора СРГИГМС;

3. Одлука о усвајању Извештаја о раду за 2022. годину;

4. Одлука о усвајању Плана рада за 2023. годину који обухвата следеће активности:

1. Активнији приступ новом учлањивању и формирању синдикалних организација које немају своју заступљеност при Савезу самосталних синдиката Београда; Учешће у преговорима за закључивање

2. Посебног колективног уговора и стварање услова за проширено дејство;

3. Заштита права радника који због реструктурирања, ликвидације и стечаја остају без посла;

4. Обилазак свих синдикалних организација, чланица Градског одбора СРГИГМ Београда, стварање услова за синдикално деловање и омасовљавање чланства у свим синдикалним организацијама, чланицама ГО СРГИГМ Београда;

5. Повећање броја жена и младих у органима синдикалних организација са територије Београда;

6. Борба за плату која омогућава достојанствен живот;

7. Борба за заштиту од дискриминације на радном месту;

8. Унапређење колективног преговарања код послодавца;

9. Активности на обнови српске грађевинске оперативе.