ОДРЖАНА ЈЕ ИЗБОРНА СКУПШТИНА СИНДИКАТА РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ГРАДСКОГ ОДБОРА БЕОГРАДА

За председника Градског одбора грађевинара Београда изабран је ДРЕКИЋ МИРОСЛАВ, за секретара изабран је ГОЈКОВИЋ ТОМА.

Полазећи од програма рада, програмских декларација и програмских опредељења виших органа Синдиката и Савеза синдиката, градски одбор ће и даље радити на заштити материјалног и социјалног положаја запослених (радника) у грађевинарству Београда.

Упоредо са саображавањем нашег законодавства са Европском унијом, као императив се намеће обавезна реформа, не само структуре и облика досадашње синдикалне организованости већ и промена садржаја и метода рада.

Застој у пракси колективног преговарања – односно застој у закључивању Гранских колективних уговора , намеће потребу да синдикат грађевинарства мора што пре организованом акцијом створити услове за закључивање посебног колективног уговора за своју грану , као и за остале гране у реалном сектору.

Протеклих година повећан је обим градње у Београду, повећану градњу прате повећане и немиле трагичне последице, стога инсистирамо на поштовању Закона о безбедности и здравље на раду.

Тражимо сарадњу са надлежним државним органима Министарствима, Управом за безбедност и здравље на раду , Инспекторатом за рад, како би се трагичне последице по безбедност и здравље запослених (радника) смањиле.

Повереници синдикалних организација,чланови повереништва дужни су, обавезни и одговорни да по питању безбедности и здравље на раду сарађују са пословодством и заједнички утврђују и контролишу мере и средства којима се повећава и обезбеђује безбедност и здравље запослених (радника).

Синдикална делатност је недовољно била присутна у средствима јавног информисања, осим у случају страдања запослених (радника), те у будућем периоду треба организовати прес конференције, повезивање путем интернета, акивније поступање на друштвеним мрежама.

Упоредо треба развијати синдикални маркетинг за презентацију програмских циљева, као и оспособљавати синдикалне чланове и кадрове.