ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а БЕОГРАДА

Поред чланова  Градског одбора, седници је присуствовало руководство Савеза самосталних синдиката Београда, председник Томислав Бановић, секретар Жељко Каралејић и потпредседник Драган Тодоровић као и Саша Торлаковић председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ-а Србије.

Анализирајући активности из текуће  године Мирослав Дрекић, председник Градског одбора грађевинара Београда, информисао је о  проблемима у овој делатности: лоше пословање предузећа, недовршен процес приватизације, нередовне зараде, прековремени рад, отпуштања, шиканирање синдикалних повереника , нарушавање права радника и др.

Ипак, благовременим и систематичним деловањем Синдиката, колико толико, превазиђени су многи проблеми и заштићена права радника.

У идућој години наставиће се са још ефикаснијим деловањем, као и активностима на закључивању колективних уговора код послодавца , безбедност и здравље запослених, омасовљењу чланства, едукацији чланова синдикта, заштити синдикалних повереника.