12 АВГУСТ – МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Одлука о обележавању Међународног дана младих донета је 1999. године када је Генерална скупштина Уједињених нација у својој резолуцији прихватила препоруку Светске конференције за младе да се 12. август прогласи Међународним даном младих.

Без обзира на протек времена и на видљиве помаке у побољшању положаја младих, они се и данас суочавају са разним проблемима и изазавима попут незапослености, неповољног положаја на тржишту рада, одлива високо квалификоване радне снаге у иностранство и др.

Недостатак квалитетног образовања, недовољан приступ стручним праксама и менторству такође утиче на развој младих талената. Системски изазови као што су корупција и ниска ефикасност институција један су од разлога одласка младих из Србије.

Иако су младе жене и мушкарци у очима закона једнаки, младе жене се суочавају са додатним изазовима које произилазе из друштвених норми чије „кршење“ може проузроковати осуду околине, исмевање и омаловажавање, етикетирање, предрасуде. Поред тога, младе жене се сусрећу са проблемима у вези са слободом изражавања и доношења одлука, као и проблемима који су повезани са несигурношћу, насиљем, незапосленошћу и приступу образовању. Приметне су родне неједнакости на тржишту рада, и то у стопама запослености и родном јазу у зарадама.

На Међународни дан младих поред указивања на тренутне проблеме и изазове са којима се суочавају, такође се промовише и наглашава важност активног учешћа и улоге младих у друштву. Млади су кључан ресурс за будући напредак друштва. Зато је потребно да их подстичемо и мотивишемо да преузму активну партиципацију у друштвеним и политичким процесима.

Зато данас, позивамо све заинтересовае стране, државне органе, образовне институције, послодавце и цивилно друштво да заједно градимо систем који ће препознати потенцијале младих и помоћи им да се развијају и напредују. Да се младима омогући да од свог рада могу пристојно да живе у својој земљи.

Савез самосталних синдиката Београда препознаје проблеме младих и ради на њиховој заштити. Настављамо и даље нашу борбу за стварање друштва у коме млади у имају могућност да континуирано развијају своје вештине, стичу нова знања и активно учествују у свим сферама друштвеног живота.

Пружамо вам подршку да ваше амбиције постану оствариве, а ваша будућност светла и успешна!

председник
Драган Тодоровић