ПРОМОЦИЈА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ИСПРЕД ПРЕДУЗЕЋА МЕИ ТА ЕУРОПЕ

Уставом је загарантовано право на удруживање запослених у синдикалне организације ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.