ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ

Дана 18.05.2023. године одржан је састанак у Министарству за бригу о породици и демографију. Састанку су присуствовали председник Савеза самосталних синдиката Београда Драган Тодоровић и Весна Јањић председница Градског одбора самосталног синдиката радника предшколског васпитања и образовања.

Министарка Кисић са сарадницима захвалила се Савезу самосталних синдиката на Предлогу мера популационе политике истичући да је су достављени предлози веома конструктивни и да Министарство већ предузима активности у вези са достављеним предлозима.

Усклађивање рада и родитељства је веома значајна тема којом се бави наш синдикат и веома смо задовољни чињеницом да је Министарство за бригу о породици и демографију препознало значај теме и покренуло активности које воде ка усклађивању рада и родитељства. Успостављање равнотеже у овој сфери повећава задовољство појединца животом и радом, продуктивност рада се поспешује, породице су здравије и богатије, а брига о деци се равномерније дели између партнера и последично расте ниво фертилитета

Подсећамо да је Савез самосталних синдиката Београда 2023. годину, прогласио годином социјалне једнакости и тим поводом представили смо Предлог мера популационе политике на конференцији у Медија центру.

Председник Тодоровић истако је значај формириња Демографског савета како бисмо имали једно званично, стручно тело које би се бавило демографијом. Демографски савет би требало да буде формиран од представника Владе и тима стручњака из различитих области, који ће радити системски на предложеним мерама у циљу побољшања демографске слике Србије. Председник Тодоровић се захвалио министарки Кисић на подршци у реализацији предложених мера.

Весна Јањић је упознала је министарку Кисић са проблемима који се дешавају и Предшколским установама града Београда, истакавши да је неопходно обезбедити боље услове рада за запослене у предшколским установама, како за васпитаче тако и за техничко особље.

Договорен је наставак сарадње на мерама популационе политике.

https://minbpd.gov.rs/borba-za-bolju-demografsku-sliku-zajednicki-zadatak-svih-u-drustvu/