ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ БЕОГРАДА

У четвртак 07.12.2023. године одржана је седница Градског одбора синдиката управе Београда. На седници је усвојен Извештај о раду за 2023. годину. У домену остваривања права и интереса чланства, Градски одбор синдиката управе Београда, Синдикат управе Србије и одговарајући стручни тимови Стручне службе Савеза самосталних синдиката Београда су правовременим ангажовањем решавали питања везана за праћење остваривања и обезбеђивања права из рада и по основу рада члановима синдиката из гране делатности. Активно учешће у решавању свакодневних пробема радника из синдикалних организација, узели су колеге из Одељења за радно правну заштиту, који су својим знањем и искуством били од огромне помоћи као и председник ССС Београда г-дин-Драган Тододровић.

Представници Одбора су учествовали у раду Већа ССС Београда, Већа ССС Србије и Републичком одбору Синдиката управе Србије, преносећи и заступајући ставове и интересе наших чланова.

Одбор је усвојио и Оријентациони план рада за 2024. годину.

Један од предлога за наредну годину за преговоре са Владом - ангажовати стручњаке, финансијске и правне струке, који ће дати конкретне, а не описне предлоге, како и на који начин треба изменити позитивне прописе да би се побољшао материјални статус запослених. Конкретни предлози треба да нивелишу огромне разлике у платама радника у УПРАВИ И ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ.