ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ, ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА БЕОГРАДА

    Поред чланова ГОСС-а, присуствовали су и председник РОСС-а енергетике, хемије и неметала и  потпредседник ВССС Београда.
    Разговарано је о  стању и актуелним проблемима у предузећима ове делатности. Посебно су истакнути проблеми у Рафинерији нафте „Београд“, која је приватизована, а Синдикат се активно укључио да се на што ефикаснији начин заштите права радника, којима плате и превоз два месеца касне.hemija i nemetali    Такође, је информисано о проблемима у „Галеници“  која је приватизована и где је у току спровођење Социјалног програма, којим ће бити обухваћено преко 300 радника. Синдикат се и у овом случају активно укључио.
    У осталим предузећима потписани су колективни уговори и они се примењују, а у појединим израда је у току.