ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

У оквиру дешавања у установама културе у Београду покренуто је неколико питања:

Солидарана помоћ за запослене у установама културе Београда за 2023. годину износи 41 800 динара. Обзиром да је у марту месецу исплаћено 25 000 динара, у децембру остаје исплата до уговорене суме у износу од 16 800 динара.

Од 01. јануара 2024. године све установе културе у Србији добиће повећање зараде у износу од 10%.

Позоришта имају проблем са иностраним дневницама које су ниже од дневница за иностранство. За сада се ништа не може променити јер су дневнице у корелацицји са важећом Уредбом где град Београд нема надлежност.

У току је активност Републичког синдиката културе на измени постојећих коефицијената из Уредбе за запослене у установама културе у Србији.

Савез самосталних синдиката Београда у периоду од 26.06.2023. године до 30.06. 2023. године органозоваће 42. Радничко спортске игре у бањи Врућица код Теслића у Републици Српској. Очекује се да ће чланови синдиката из установа културе Београда узети учешће у Радничко спортским играма.