ОДРЖАНА ЈЕ РАДНО СВЕЧАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ЕНЕРГЕТИКЕ, ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА БЕОГРАДА

Дана 26.12.2023. године у 11,00 часова одржана је Радно свечана седница Градског одбора синдиката енергетике, хемије и неметала Београда.

Председник Драган Лукић и потпредседник ГОС-а Срђан Ћаћић упознали су присутне чланове о активностима које су вођене у овој години. Чланови Градског одбора разговарали су и о активностима које се планирају у наредној години.