САСТАНАК ПОВОДОМ МИРНОГ РЕШЕЊА СПОРА И ЗАКЉУЧЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈП ,,ЕМИСИОНЕ ТЕХНИКЕ И ВЕЗЕ”

Дана 22.09.2015. године у Министарству трговине, туризма и телекомуникација одржан је састанак поводом мирног решења спора и закључења колективног уговора код послодавца ЈП ,,Емисионе технике и везе".
Састанку су пристуствовали професор Др. Живко Кулић, представници Министарства привреде, Министарства телекомуникација , Министарства финансија, пословодство ,,Емисионе Технике и веза” , Милан Кука, дипл.правник Секретар синдиката саобраћаја и веза Београда, Јовица Златановић председника синдиката ЈП ,, Емисионе технике и веза” , као и представици Конфедерације синдиката.
На састанку је утврђен начин рада, као и динамика решавања насталог спора у закључивању колективног уговора у овом јавном предузећу.
Следећи састанак је заказан у Дому синдиката, у просторијама Савеза самосталних синдиката Београда, сала на другом спрату и то 28.09.2015. године у 11 часова.