САСТАНАК ПОВОДОМ ЗАКЉУЧЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У ЈП ,,ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ”

Дана 24.09.2019. године са почетком у 12 часова одржан је састанак  поводом закључења колективног уговора у ЈП ,,Емисиона техника и везе” на коме су пристуствовали представници пословодства ЈП,, Емисионе технике и везе”, Јован Златановић председник синдиката предузећа, Милан Кука дипл. правник Секрета синдиката саобраћаја и веза Београда и представници другог синдиката у предузећу.

На састанку су усаглашаване одредбе од члана 1. до члана 60. и одредбе од члана 116. до члана 166. предложеног текста Колективног уговора, са примедбама на поједине чланове који ће се појаснити од стране пословодства  и са ставом да се у што краћем временском периоду унесу у предлог Колективног уговора и одредбе о безбедности и здрављу на раду.

На следећем састанку, а који је заказан за петак 25.09.2015. године у просторимаја овог јавног предузећа, са почетком у 13 часова, усаглашаваће се одредбе предлога Колективног уговора о зарадама, накнадама зараде и одредбе које регулишу друга примања запослених, као и сва спорна питања.