ИСТИНА О КОЛЕКТИВНОМ ПРЕГОВАРАЊУ

Отворено писмо свим запосленима у ЈП ЕТВ,
поводом неистина Зорана Стевановића о нашем синдикату

Зоране Стевановићу , нека ти служи на част ,ако ти то уопште имаш , све оно неистинито и прљаво што си о Самосталном Синдикату ЈП ЕТВ објавио на свом сајту . Ти НАС (!) називаш послушницима пословодства , ти послушниче, десна руко и сарадниче пословодства које је упропастило ЕТВ - Хомана , Ћурчићке , Красојевићке, Мирка Вујућа....

Врло добро знаш , као и сви запослени у ЕТВ , како је настао наш Самостални Синдикат . Створили смо га из револта због страховладе , малверзација , упропашћавања предузећа и апсолутне маргинализације сектора технике од стране тадашњег руководства чији си послушник био ти ,Зоране Стевановићу, тада председниче синдиката у којем смо били сви ми . Наравно да смо тај назови синдикат , директорову трансмисију, напустили и не плашећи се твог газде ,тадашњег директора,основали наш Самостални Синдикат , не плашећи се последица за које смо знали да ће се десити. Одмазда је уследила муњевито. Наш председник је одмах, због безначајног прекршаја, добио отказ од твог газде, директора Владимира Хомана. Сви наши чланови су шиканирани , сви то знају - прећено нам је, дословно сви смо појединачно и званично позивани телефоном из, по злу чувеног кабинета тадашњег директора, твог газде .


Наравно да си и ти дао свој допринос у томе , у дослуху са директоровим људима у одговарајућим службама , безобразно , покварењачки и противзаконито си присвајао чланарину  (и до дан данас је ниси вратио !) колегама који су регуларно, по свим прописима и са одговарајућом документацијом , напустили до тада заједнички синдикат и приступили нашем Самосталном синдикату , а то је – већина запослених у ЕТВ.

Ми смо,Зоране Стевановићу , јавно дигли глас против твојих газда ,оних који су од изузетно перспективног предузећа разним махинацијама створили предузеће са губитком од 4 милиона евра (враћајући приватнику меницу од милион евра , не наплаћујући емитовање на 130 наших емисионих локација...) а о организовању и заташкавању безочне крађе 20 тона нафте на Дели Јовану да сада и не говоримо - проговорили смо о томе одмах, на нашој Оснивачкој скупштини и због тога сносили последице. Поносни смо на своје деловање којем је за право дала Влада Републике Србије - сменивши због махинација и криманала твог газду ,директора ЈП ЕТВ ,Владимира Хомана , а ти си ,Зоране Стевановићу ,на дан када га Влада Републике Србије смењује , упутио званични допис Министарству у којем га браниш. И објавио тај документ на сајту твог синдиката , на истом сајту на којем сад прљаво и неистинито пишеш о нама, називајући нас послушницима руководства ! Видиш , Зоране , времена су се променила. Садашњам ЕТВ-у , који није Хоманов, пружена је шанса. Ове године је завршен огроман посао и за ЕТВ и за нашу државу, успешно и пре рока извршена је дигитализација у Републици Србији . Високо ценећи све у Техници који су у том послу дали допринос и не раздвајајући нас , указујемо ти на чињеницу да је међу инжењерима и техничарима који су тај грандиозни задатак успешно извршили носећи највећи терет , највише било чланова нашег Самосталног Синдиката. Због показаних резултата , а не зато што су чланови нашег синдиката како ти подло пишеш, руководство ЕТВ-а им је указало поверење и поставило их, у новој организацији, на велики број руководећих места. На њима је да указано поверење оправдају. Што се тиче неистина и подлог подметања о некаквој, тобожњој „колаборацији“ нашег синдиката са пословодством (а на штету запослених) зато што смо наставили преговоре о Колективном уговору не приставши на твоје измештање преговора ван ЕТВ-а, (чиме би се преговори одужили са неизвесним роком завршетка) – тек ту показујеш колико је неистинито и прљаво то што си објавио на сајту, јер : НА СВИМ ТИМ САСТАНЦИМА УЧЕСТВУЈЕШ ТИ ИЛИ ТВОЈ ПОМОЋНИК ТОДИЋ, ИЛИ ОБОЈИЦА! Записници са састанака на којима се преговара о Колективном уговору и којима, супротно ономе што тврдиш, уредно присуствујеш и сарађујеш, доступни су свим запосленима у ЈП ЕТВ - колегама и колегиницама недовољно обавештеним и забринутим, (што је дубоко људски), а којима ти својим мешетарењем и неистинама покушаваш да манипулишеш представлајући се као борац за њих а у ствари за себе и свој приватни синдикат, што је - дубоко нељудски и говори све о теби.

Није тачно да Самостални синдикат води тајне састанке са руководством ЈП Емисионе техније и веза.
Тачно је да представници Самосталног синдиката заједно са пословодством и другим синдикатом у Емисионој техници траже начине за веца права запослењих у складу са законом, односно и више од тога, што је могуће уредити општим актом код послодавца. Тачно је да Самостални синдикат упорно тражи поштовање Закона о раду и других позитивних законских прописа и повољнијих решења за све запослене у Емисионој техници и везама. Циљ је Самосталног синдиката да запослени имају добар Колективни уговор код послодавца, а не правилник о раду, те о било каквим контактима са пословодством од стране Самосталног синдиката не може бити речи, односно то није истина.
Није тачно да је миритељ упозорио представнике Самосталног синдиката да треба да буду на страни запослених, а не послодавца???
Тачно је да је миритељ указао и предложио да синдикати усагласе своје предлоге и ставове у вези колективног уговора, а неспорно је да миритељ нема овлашћење да УПОЗОРАВА представнике било ког синдиката у овом случају како се наводи у спорном допису, представнике Самосталног синдиката???
Није тачно да је састанак са пословодством одржан дана 23.09.2015. године.
Тачно је да је тога дана одржан састанак у просторијама Савеза самосталних синдиката Београда ул. Дечанска бр. 14. сала на другом спрату, на коме су пристуствовали представници Самосталног синдиката Емисионе технике и веза и Синдиката Емисионе технике и веза.
Тачно је да је дана 24.09.2015. године одржан састанак са пословодством предузећа у просторијама Емисионе технике и веза, на коме су позвани представници оба синдиката.
Тачно је да је представник Синдиката емисионе технике и веза каснио на састанак око 1 сат, иако је уредно позван као и остали, те да је састанак почео без његовог присуства.
Тачно је да су представници Самосталног синдиката прихватили члан 4. и 5 предлога пословодства који је у складу са Законом о раду и то чланом 24. ставом 4. а који наводи да Правилник о организацији и систематизацији послова доноси надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца. Тражити мишљење синдиката у некаквом року је супротно закону,истине ради може се тражити, није забрањено законом, али преговори су отворени, још трају, те се могу уколико чланство Самосталног синдиката инсистира да пословодство тражи мишљење од синдиката, може инсистирати и на томе у проговорима. Ништа није утврђено и преговори око закључења колективног уговора још увек трају, па се све сугестије нашег чланства могу узети у разматрање и прихватити. Дакле став Самосталног синдиката по овом члану је у складу са Законом о раду.
Тачно је да су представници Самосталног синдиката прихватили члан 5. Предлога послодавца који је у ставу 1. готово исти као и предлог синдиката, те говори о слободним радним местима.Члан 5. став 2. говори и интерном конкурсу за попуну упражњеног радног места.
Тачно је да је Законом о државним службеницима предвиђена могућност расписивања интерног конкурса и радни однос се заснива Решењем, те је чињеница да нема Анекса уговора, односно у овом случају премештаја запосленог. Сходно одредбама закона, радни однос заснива се применом Закона о раду односно уговором о раду и послодавац има могућност да запосленог премести са једног на друго радно место, достављањем Анекса уговора о раду. Као и у свим случајевима и одредбама колективног уговора Самостални синдикат ће се залагати за већа права запослених од одредби Закона о раду, а не умањивањем наведених права из радног односа. Сви запослени у ЈП Емисионој техници и везама могу бити уверени да Самостални синдикат неће изневерити њихова очекивања и да ће све учинити да имамо добар и квалитетан Колективни уговор код послодавца који би у многоме побољшао положај запослених. Све примедбе и захтеви чланства који се тичу колективног уговора, могу се доставити представницима Самосталног синдиката, биће размотрени и могу се уврстити у одредбе уговора, јер су преговори за закључење колективног уговора код послодавца још увек у току.

Такође истичемо и да имамо одличну сарадњу са Г- дином Кука Миланом,дипломираним правником са положеним правосудним испитом,Секретаром синдиката саобраћаја и веза Београда, који несебично помаже Самосталном синдикату Емисионе технике и веза и то од Оснивачке скупштине синдиката. Милан Кука од оснивања Самосталног синдиката није добио ни један једини динар од Самосталног синдиката Емисионе технике и веза, а чланарина Самосталног синдиката Емисионе технике и веза уплаћивана је сходно Статуту Савеза самосталних синдиката Србије, односно 50% је остајало синдикалној организацији, а 50% је уплаћивано вишим органима синдиката и то Републичком одбору и Савезу самосталних синдиката Београда.