ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО ГРАДСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА БЕОГРАДА

Дана 6.12.2019.године са почетком у 10 часова, у ул. Дечанска бр.14, одржана је Конститутивна седница Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда, на којој је, након одржане расправе, донета једногласна одлука да се за председника Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда изабере Милан Кука, дипл.правник са положеним правосудним испитом.

На поменутој Конститутивној седници, за потпредседника Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда изабран је Миодраг Милијић из ЈП ,,Путеви Србије“, а за секретара Градског одбора изабран је Жељко Милетић из СП ,,Ласта“.

Конститутивна седница Градског одбора Синдиката саобраћаја и веза Београда донела је и друге одлуке битне за рад и функционисање наведеног Градског одбора.