ОРБОВИЋ ДОБИТНИК ПЛАКЕТЕ ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА

orbplak21

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић добитник је плакете за допринос развоја правног института мирног решавања радних спорова.

Орбовићу је ово признање уручио директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Ивица Лазовић.

Оценивши да је правни институт мирног решавања радних спорова у сталном развоју у нашој земљи, Лазовић је истакао да у томе велику подршку имају у социјалним партнерима.

Плакете су уручене на свечаности, након завршне обуке за миритеље и арбитре у 2021. години, који су добили сертификате Тренинг центра Међународне организације рада.