ОДРЖАН САСТАНАК СА УДРУЖЕЊИМА

Савез самосталних синдиката Београда у циљу заједничке сарадње и планирања будућих акција организовао је састанак са удружењима Маме су закон, Три плус, Удружењем мајке са троје деце, Савезом МНРО (Ментално недовољно развијене особе) и Савезом самосталних синдиката града Новог Сада и општина. Овом састанку присуствовале су и Нада Бранков и Јелена Ужар које су кроз своје личне примере указале са којим проблемима са сусрећу мајке деце са посебним потребама, као и мајке које имају троје или више деце.

Председник Тодоровић представио је Иницијативе присутнима, након чега је свако од њих изнео своја мишљена и ставове о овом питању. Имајући у виду да су сви подржали Иницијативе, у наредном периоду биће договорен оквир заједничког деловања, а све у циљу усвајања Иницијатива од стране надлежних институција.

Подсећања ради Савез самосталних синдиката Београда упутио је Влади Републике Србије, Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и Министарству за бригу о породици и демографију Иницијативу за допуну Закона о социјалној заштити којом је предложено да се родитељима деце са посебним потребама додели статус ,,хранитеља“ и сва права која им по том основу припадају и Иницијативу за измену и допуну Закона о пензијском и инвалидском осигурању или доношење одговарајуће Уредбе којом је предложено да се мајкама које имају троје и више деце обезбеди Национална пензија под условима наведеним у Иницијативи.