ВИ ПИТАТЕ - СИНДИКАТ ОДГОВАРА

vi pitate

Штампано издање питања и одговора која су објављена у дневном листу „Политика“, почев од 4. децембра 2018. године до 16. новембра 2021. године, резултат је успешно реализованог пројекта „Ви питате -синдикат одговара“.

Идеја да се на овај начин приближи радно-правна заштита и уопште радно законодавство свима који имају проблем у овој области, непосредно или посредно, или који су заинтересовани за упознавање са различитим питањима која се постављају у пракси, заживела је управо у поменутој рубрици „Ви питате- синдикат“ одговара.

Жеља нам је да и на овај начин будемо подршка члановима нашег синдиката и тако наставимо рад на подизању свести о чувању права радника.