ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ОДБОРА САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

1 1На седници су  чланови Градског одбора информисани да је потписан Посебан колективни уговор за установе културе, чији је оснивач Град Београд, а да  је ступио на снагу 29. јануара 2019.године.

Донети су закључци у складу са активностима Републичког одбора Самосталног синдиката у установама културе и анализирана актуелна ситуација у установама Београда.

Такође, су изабрани представници Градског одбора у Комисију за тумачење и праћење примене Посебног колективног уговора.