ОДРЖАН ГРАДСКИ ОДБОР САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА КУЛТУРЕ БЕОГРАДА

5 5 На седници су члановима Одбора дата упутсва за спровођење избора у синдикалним организацијама која почињу 1. октобра 2019. године.

Такође је донета Одлука о тексту Анекса Посебног колективног уговора а преговори се очекују ускоро.

Констатовано је и да треба наставити активности за исплату солидарне помоћи запосленима у установама културе којима је оснивач Град Београд.