СИНДИКАТ УСПЕШНО ОКОНЧАНО ДВА РАДНА СПОРА

sporСавез самосталних синдиката Београда успешно је окончао у првом степену два радна спора против ЈП Градско стамбено која је водио у име своје чланице Слађане Вукасовић пред Другим основним судом у Београду.

У једном спору суд је усвојио тужбени захтев и поништио анекс о премештају запосленe на друге послове, док је у другом поништено решење о удаљењу са рада. У оба предмета нашој чланици досуђена је и накнада материјалне штете у виду изгубљене односно умањене зараде.